plagat

EKOPELETY BUKOVÉ SVETLÉ z tvrdých drevín

Drevené ekologické pelety sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a bez lepidiel. Nedechtujú a nezanášajú komín a majú úplne minimálnu popolnatosť. Pelety a  Ekopelety môžeme rozdeliť podľa farby na svetlé a tmavé. O farbe aj kvalite peliet rozhoduje to, z akej dreviny sa ekopeleta vyrobila a aký bol v surovine podiel kôry.
Svetlé pelety sú z kvalitnejších odkôrnených drevín.

Výhrevnosť:     18,5 MJ/kg 
Zvyšk. popol:      iba do 0,38 – 0,48 %
Priemer:            8 mm 

Certfikát:                 ENplus A1

Určenie: 
Ekopelety sú priamo určené na vykurovanie domov, chát a chalúp, do peletovacích kotlov, sezónne aj celoročne.
Balenie: 25 kg vrecká/ na palete 40 balení; tj. 1 PAL = 1,00 t.

Použitie:
Pri nasýpaní do zásobníka postupujte podľa pokynov výrobcu vášho kotla.